Thành lập công ty                Thời gian
 - Thành lập công ty TNHH Một Thành Viên tại Long Thành | Đồng Nai   Xem chi tiết 
    03 ngày
 - Thành lập công ty TNHH Hai Thành Viên tại Long Thành | Đồng Nai   Xem chi tiết
 - Thành lập công ty Cổ Phần tại Long Thành | Đồng Nai   Xem chi tiết 
 - Thành lập Doanh nghiệp tư nhân tại Long Thành | Đồng Nai   Xem chi tiết
 
  Đại lý thuế - Khai thuế - Kế toán - Quyết toán thuế                Thời gian
 - Khai báo thuế  Xem chi tiết Tháng/Quý 
 - Dịch vụ kế toán  Xem chi tiết Tháng
 - Dịch vụ Quyết toán thuế  Xem chi tiết Tháng
 - Hoàn thiện Sổ sách  Xem chi tiết Tháng
 - Đăng ký thuế ban đầu, Đăng ký hóa đơn điện tử  Xem chi tiết Lần
 
  Thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh   Thời gian 
 - Lập hồ sơ và lấy Giấy phép VPĐD /Chi nhánh  Xem chi tiết     03 ngày
     
  Chữ ký số - Hóa đơn điện tử           Thời gian
 - Chữ ký số  Xem chi tiết      Lần
  - Hóa đơn điện tử  Xem chi tiết        Lần

  HỒ SƠ NĂNG LỰC:
dich-vu-ke-toan-huyen-long-thanh-dong-nai-dailythuelongthanh.com   dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-huyen-long-thanh-dong-nai-dailythuelongthanh.com
   
khai-thue-huyen-long-thanh-dong-nai-dailythuelongthanh.com dich-vu-quyet-toan-thue-huyen-long-thanh-dong-nai-dailythuelongthanh.com
   
dich-vu-khai-thue-huyen-long-thanh-dong-nai-dailythuelongthanh.com dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-long-thanh-dong-nai-dailythuelongthanh.com
dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tai-long-thanh-dong-nai-dailythuelongthanh.com  


LƯU TRỮ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CHO KHÁCH HÀNG:
thanh-lap-cong-ty-tai-huyen-long-thanh-dong-nai-dailythuelongthanh.com thanh-lap-cong-ty-tai-long-thanh-dong-nai-dailythuelongthanh.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây